Visualisering över nya Solvallastaden med träd, bänkar, socialiserande människor, byggnader och entré till den nya arenastaden

ETT LIV I RÖRELSE

Solvallastaden

Travbaneplan 10 Stockholm – Bromma

Solvallastaden kommer bli en ny stadsdel med en tydlig hälsoprofil. Vi ger dig optimala förutsättningar att leva ett aktivt storstadsliv och samtidigt leva nära naturens alla rekreationer. Här planeras det för ca 2 200 lägenheter där Balder ansvarar för nio kvarter. Allt i Solvallastaden är skapat för ett liv i rörelse.

PLANERING PÅGÅR

Här kommer vi utveckla ny stadsdel med varierande bostäder, tillhörande service, förskola och skola. Uppdatering kommer att ske löpande.

Mitt i Solvallastaden kommer en ny park att anläggas.

NATURLIG REKREATION, TRAV I VÄRLDSKLASS

I Solvallastaden utformar vi ett område där aktiviteterna alltid är närvarande. Solvalla Arena har varit utgångspunkten för profileringen av det nya bostadsområdet som utvecklas utifrån en tydlig hälsoprofil. Folkhälsan och den aktiva prägeln går som en röd tråd genom byggnationen av bostäderna till livet runtomkring.

Öppenhet, solvarma platser och portiker som öppnar upp flödet mellan husen är genomgående för hela områdets utveckling.

HUS FORMADE AV NATUREN

Balder har ansvar för att bygga nio av kvarteren i Solvallastaden, innehållande ca 1 300 bostäder och lokaler för såväl handel som service. Bostäderna är unikt utformade utifrån naturens variation med Solvallaskogen i anslutningen med fri sikt ut mot skogsmiljön. Skogen är också den framtida stadens viktigaste rekreationsplats där stigarna och skogens lugn särskiljer sig från storstadens jäkt.

För att skapa en levande stadsmiljö i Solvallastaden lyfter vi fram husen i gatumiljön. Förutom att de kommer bli vackra för ögat ser vi också positivt på att använda portiker mellan det offentliga gaturummet och den privata innergården. Dessutom ansvarar vi för att bygga två förskolor i anslutning till vår byggnation.

Ny Tvärbana i Solvallastaden designat med samma växtlighet som resterande byggnader.

SAMARBETE MED STOCKHOLMS TRAVSÄLLSKAP

Tillsammans med Stockholms Travsällskap startar vi joint venture-bolag och förvärvar ytterligare ca 50 000 kvm, utöver de tidigare ca 83 000 kvm, för boende och kommersiell service. Avsikten är att utveckla ytterligare tre kvarter med 500 bostäder i Solvallastaden.

– Det är vår gemensamma ambition att ta tillvara på Solvallastadens unika förutsättningar och skapa en levande och attraktiv stadsdel, säger Erik Selin, vd på Balder.

Läs hela pressmeddelandet här –>

VÄGEN TILL DIN NYA BOSTAD

Detaljplanearbete

Planering sker.

Förtursevent

Här får du information om säljstart, projektet och andra spännande detaljer.

Säljstart

Försäljningen är igång - dags att hitta din drömbostad!

Byggstart

Vi tar första spadtaget och nu börjar vi bygga.

Bostäder färdigställs

Nu bygger vi klart ditt nya hem och du blir inbjuden till förhandstitt.

Inflyttning

Välkommen hem!

HÄR BYGGER VI SOLVALLASTADEN

MER AV BALDER

referer: