Välkommen till framtidens Hallonbergen

Vi är med och stadsutvecklar Hallonbergen. Här kan du läsa om vårt idékoncept för våra kommande kvarter.

Nu utvecklar vi Hallonbergen!

Hallonbergen ska förnyas genom en rad spännande och positiva insatser. Vårt mål är att skapa ett bra liv för de som bor i Hallonbergen idag och även attrahera nya invånare. Vi vill skapa ett attraktivt område med ökad trygghet, värme och gemenskap – där extraordinär arkitektur, innovativa sociala lösningar och tillgänglig kollektivtrafik ska föra människor samman. Genom att bygga nya bostäder i blandade storlekar och upplåtelseformer vill vi skapa en blandstad som erbjuder en palett av möjligheter i livets olika skeden.

Den totala utvecklingen av Hallonbergen kommer innebära att 50 000 kvadratmeter bostäder tillförs området och ombyggnation av centrum med nya och härliga lokaler i husens bottenplan. Utöver det skapas fler samlingspunkter med nytt torg och nya promenadstråk.

Projekt och stadsutveckling i Stockholm
Vi både planerar och bygger nyproducerade bostäder i Stockholm.

För oss är det helheten som räknas

Vår drivkraft är att få se människorna som både bor och verkar i Hallonbergen att växa och må bra. Och då handlar det om att se helheten.

Människorna

Vi på Balder bygger och förvaltar inte bara kvarter och bostäder. Vi vill göra skillnad på sätt som normalt inte tillskrivs en fastighetsägare. I Hallonbergen kan det till exempel handla om att skapa arbete för unga genom olika jobbskapande insatser och skapa naturliga mötesplatser.

Arkitekturen

Kod Arkitekter arbetar för arkitektur och stadsutveckling som utgår från platsens förutsättningar, människans behov och planetens gränser. Utifrån dessa värdeord har de fått uppdrag att skapa nya moderna bostadskvarter och kommersiella byggnader i Hallonbergen som samspelar med den befintliga miljön.  

Kommunikationerna

Vår ambition är att bussterminalen byggs om, så att platsen kan omvandlas till ett trevligt torg för människor och handel. Vi kommer också verka för att bytet mellan buss och tunnelbana blir så tryggt och smidigt som möjligt.

När framtida Hallonbergen är klart kommer det att bestå av ca 800 nya bostäder och 50 000 kvm handel/kontor och samhällsservice. Preliminär byggstart 2024.

Kontakta oss

Hör av dig om du har några frågor och funderingar om Hallonbergen.

Frågor om framtidens Hallonbergen
David Johansson
Regionansvarig Fastighetsutveckling
08-50 88 37 14

Frågor om förvaltning
Johanna Rydén
Bitr. Förvaltare
08-50 88 37 23

Säljansvarig
Marie Engblom
08-508 838 43
marie.engblom@balder.se