Välkommen till Solvallastaden

Stadsutveckling i Bromma

Vi skapar ett liv i rörelse - häng på!

Solvallastaden kommer bli en ny stadsdel med en tydlig hälsoprofil. Vad innebär det? Kort och gott – vi ger dig optimala förutsättningar att leva ett aktivt storstadsliv och samtidigt leva nära naturens alla rekreationer. Allt i Solvallastaden är skapat för ett liv i rörelse. Häng på!

Multisportarena, naturlig rekreation, trav i världsklass

Och ca 2000 nya bostäder i anslutning till detta. I Solvallastaden utformar vi ett område där aktiviteterna alltid är närvarande. Solvalla Arena har varit utgångspunkten för profileringen av det nya bostadsområdet som utvecklas utifrån en tydlig hälsoprofil.

Ledorden för hela stadsutvecklingen går genom orden Ett liv i rörelse som ska sätta karaktären på hela nybyggnationen av Solvallastaden. Folkhälsan och den aktiva prägeln går som en röd tråd genom byggnationen av bostäderna till livet runtomkring. Öppenhet, solvarma platser och portiker som öppnar upp flödet mellan husen är genomgående för hela områdets utveckling.

Hus formade av naturen

Balder har ansvar för att bygga sex av kvarten i Solvallastaden, innehållande ca 800 lägenheter. De är unikt utformade utifrån naturens variation med Solvallaskogen i anslutningen med fri sikt ut mot skogsmiljön. Skogen är också den framtida stadens viktigaste rekreationsplats där stigarna och skogens lugn särskiljer sig från storstadens jäkt.

För att skapa en levande stadsmiljö i Solvallastaden lyfter vi fram husen i gatumiljön. Förutom att de kommer bli vackra för ögat ser vi också positivt på att använda portiker mellan det offentliga gaturummet och den privata innergården. Dessutom ansvarar vi för att bygga två förskolor i anslutning till vår byggnation.

Utöver vårt bidrag till Solvallastaden planeras det för att inkludera den nya dragningen för tvärbanan, en nybyggd F-9 skola, multisportarena, kontorshus, handel i bottenplan, fler entréer till Solvallaskogen och hotell. Stockholms Stad har också en markanvisning på sin mark till andra aktörer.

Är du intresserad av att bo nära naturstråk och samtidigt få det bästa av pulsen från storstaden? Solvallastaden må befinna sig i ett tidigt skede men åren går fort och snart är vi där. Gör din intresseanmälan idag för framtiden så får du vara med på Solvallastadens resa till ett helt nytt bostadsområde.

Livet i Solvallastaden

Tvärbanan

I anknytning till Solvalla Arena kommer ett nytt torg att skapas tillsammans med en förlängning av Tvärbanans Kistagren. Den beräknas vara klar för att invigas när de första husen är klara för inflyttning. Stationen och kollektivtrafiken kommer binda samman Solvallastaden med övriga kommunikation i Stockholm.

Naturen bjuds in i bostaden

Balder ansvarar för att bygga sex kvarter med 800 nya bostäder. Fyra av dessa kvarter ligger i anslutning mot Solvallaskogen och två mot Solvallastadens nya park.

I Solvallastaden planeras det för 2000 lägenheter där Balder ansvarar för sex kvarter innehållande 800 lägenheter.

Kontakta oss

Det är inte helt otroligt att det dyker upp en och annan fråga längs med vägen. Tveka inte att kontakta oss om du har några funderingar!

Fastighetsutvecklare
Erik Holmgren
erik.holmgren@balder.se
08-508 837 22

Säljansvarig
Marie Engblom
08-508 838 43
marie.engblom@balder.se