Välkommen till Huddinge

Nyproducerade lägenheter i Kungens kurva

Så mycket mer än bara shopping i världsklass

Kungens kurva ska utvecklas till en stadsdel där shoppingen inte är allt. Här ska också natur, kultur, bostäder och ett gott liv få inkluderas i en helt ny stadsdel. Här ska vardagen vara enkel och helgen ett äventyr.

Med Billy bokhylla och Heron City som närmaste granne

Kanske inte ett helt och hållet sant påstående. Men utveckling av den nya stadsdelen i Kungens kurva innebär att det kommer skapas cirka 3500 lägenheter i ett läge där Sveriges största handelsområde alltid finns på gångavstånd.

20-30 miljoner besökare vallfärdar årligen till Kungens kurva för att shoppa. Nybyggnationen i den nya stadsdelen kommer innebära att Huddinge kommun får cirka 10 000 nya och gamla invånare. Samtidigt planeras det för en mer hållbar kollektivtrafik med utbyggnationen av Spårväg Syd mellan Flemingsberg och Älvsjö.

Stadsdelsparken sammanför bostadsområdet

Det nya stadslivet kommer byggas runt den planerade stadsdelsparken, fylld med liv, blommor, träd och vattendamm. Det här blir en samlingsplats för hela området och boende och besökare kommer röra sig utmed gatorna under dygnets alla timmar.

Givetvis ingår också grund- och förskolor, vård- och omsorgsboende, restauranger och caféer i planeringen för att skapa ett levande stadsliv. Att knyta samman området med Gömmarens naturreservat ses också som en nyckelfaktor i stadsutvecklingen.

Arbetet med att ta fram detaljplaner för hela området pågår och byggstart planeras till 2024. Balder och KF Fastigheter tar tillsammans ett stort steg för att utveckla det framtida bostadsområdet.

Visualiseringar: ÅWL Arkitekter​

I Kungens kurva planerar Balder Fastigheter och KF Fastigheter för cirka 3500 nya lägenheter.

Kontakta oss

Det är inte helt otroligt att det dyker upp en och annan fråga längs med vägen. Tveka inte att kontakta oss om du har några funderingar!

Regionansvarig Fastighetsutveckling
David Johansson
08 – 50 88 37 14
david.johansson@balder.se

Sälj- och marknadsansvarig
Annette Andersson
08 – 50 88 38 07
annette.andersson@balder.se