Välkommen till Kungälv Centrum!

Nyproducerade bostadsrätter och hyresrätter i Kungälv

Kungarnas stad

Enligt Kungälvs översiktsplan ska Kungälvs centrum utvecklas till en blandstad med särskilt hög täthet. Utgångspunkten för planprogrammet har varit ett fördubblat invånarantal i stadskärnan, från dagens 3500 till 7000 personer, för att uppnå visionen. Det innebär att Kungälv centrum behöver utökas med 2 000 nya bostäder.

På Strandgatan och Västra gatan planerar Balder för nya bostadsrätter och lokaler med gångavstånd till handel, skolor, fritidsanläggningar, kultur, naturområde och med närhet till vatten.

Där stenlagda gator format framtiden

Kungälv ska vara en unik tillgång i Göteborgsregionen med en tät och levande stadskärna. Stadskärnans identitet präglas av historia och tradition där trivsel, trygghet och tillgänglighet kring mötesplatser och stråk skapar en god livsmiljö.

En kort promenad från stadskärnan ligger Fontinberget, som är kungälvbornas populära rekreationsområde. Här varieras de fina promenadstråken med vackra utsiktsplatser. För visst är välkända Kärleksstigen värt ett besök.

300 meter från området ligger Fontinberget som är kungälvsbornas populära rekreationsområde med promenadstråk och vackra utsiktsplatser, bland annat från den välkända Kärleksstigen. I området finns motionscentral, elljusspår, motionsspår med varierande längder och Bohusleden passerar genom området.

Bohus Fästning är en unik medeltida borg med karaktär och 700 år av nordisk historia bakom sig och är alltid spännande att besöka.

I närområdet finns ett flertal olika förskolor, med varierad pedagogik, och grundskolor på promenadavstånd.

Projekt i Kungälv Centrum

I Kungälv Centrum planerar Balder för ca 120 bostadsrätter. Preliminär inflyttning från våren 2022.

Kontakta oss

Det är inte helt otroligt att det dyker upp en och annan fråga längs med vägen. Tveka inte att kontakta oss om du har några funderingar!

Mäklare  
Therese Bjurenlind
031 – 733 20 99
therese.bjurenlind@bjurfors.se

Mäklare  
Malin Tulldahl
031 – 733 20 98
malin.tulldahl@bjurfors.se