Välkommen till Kopparlunden

Nyproducerade hyresrätter i Västerås

Full fart framåt

Så kan man sammanfatta Kopparlundens historiska industrimiljö. Densamma som hjälpt till att forma Västerås industriella framgångssaga under det senaste århundradet. Nu planeras det för att öppna upp Kopparlundens portar för ett större centrum.

Kopparlunden genomgår ett stålbad

Mellan E18 och Ringvägen ligger Kopparlunden, inte bara ett industriområde som agerat som framgångsfaktor för Västerås framgång som industri- och entreprenörsstad. Det är också en viktig pusselbit i utveckling av hela centrumkärnan.

I hela Kopparlunden planeras det för ca 1300 nya bostäder som växer samman med de kulturellt viktiga byggnaderna i området. Culturen och Valsverket kommer finnas kvar tillsammans med Muren och vägleda arkitekturen för framtidens bostadsområde. Inom planprogrammet ryms också 4 förskolor med 15 avdelningar, livsmedelsbutik och förbättrad koppling till stadskärnan med en ny gång- och cykelbro över E18 och en tunnel till Ängsgärdet.

Planen är sedan 2021 lagakraftvunnen och vi fortsätter att arbeta med utformning av det kommande området.

Visualiseringar: FOJAB

En levande stadsdel

Kopparlunden utvecklas av Västerås stad tillsammans med Balder och andra fastighetsägare med visionen att skapa en attraktiv, levande och blandad stadsdel med bostäder, butiker, kontor, förskolor, parker och torg. Balder ansvarar för att bygga ett kvarter med ca 100 lägenheter i anslutning till Linverket.

Visualiseringar: FOJAB

Kontakta oss

Det är inte helt otroligt att det dyker upp en och annan fråga längs med vägen. Tveka inte att kontakta oss om du har några funderingar!

Fastighetsutvecklare
Julia Samaan
08-508 838 05
julia.samaan@balder.se