Hallå där — och välkommen till framtidens Hallonbergen!

Vi är med och stadsutvecklar Hallonbergen. Här kan du läsa om vårt idékoncept för våra kommande kvarter. För att det ska bli riktigt bra behöver vi dina insikter och idéer.

Vi vill ha med dig på tåget!

Hallonbergen ska förnyas genom en rad spännande och positiva insatser. Vårt mål är att skapa ett bra liv för de som bor i Hallonbergen idag och även attrahera nya invånare. Vi vill skapa ett attraktivt område med ökad trygghet, värme och gemenskap – där extraordinär arkitektur, innovativa sociala lösningar och tillgänglig kollektivtrafik ska föra människor samman. Genom att bygga nya bostäder i blandade storlekar och upplåtelseformer vill vi skapa en blandstad som erbjuder en palett av möjligheter i livets olika skeden.

Vi hoppas att du vill vara med och utveckla Hallonbergen tillsammans med oss. Självklart kan du hoppa på tåget senare men ju tidigare du gör det ju större möjlighet har du att bidra och senare se dina idéer bli verklighet.

För oss är det helheten som räknas

Vår drivkraft är att få se människorna som både bor och verkar i Hallonbergen att växa och må bra. Och då handlar det om att se helheten.

Människorna

Vi på Balder bygger och förvaltar inte bara kvarter och bostäder. Vi vill göra skillnad på sätt som normalt inte tillskrivs en fastighetsägare. I Hallonbergen kan det till exempel handla om att skapa arbete för unga genom olika jobbskapande insatser och skapa naturliga mötesplatser.

Arkitekturen

3XN i Köpenhamn är ett världsledande arkitektföretag. Deras roll i Hallonbergen är att skapa nya moderna bostadskvarter och kommersiella byggnader som samspelar i den befintliga miljön. Byråns innovationsenhet GXN flyttar återigen gränserna för vad som är möjligt inom cirkulär hållbarhet.

Kommunikationerna

Vår ambition är att bussterminalen byggs om, så att platsen kan omvandlas till ett trevligt torg för människor och handel. Vi kommer också verka för att bytet mellan buss och tunnelbana blir så tryggt och smidigt som möjligt.

Det nya stråket blir en samlingsplats för invånarna där de kan träffas för att grilla på sommaren, påta i de gemensamma grönsaksgårdarna på våren och spela basket med sina bästa vänner.

— Kim Herforth Nielsen, grundare och kreativ chef för 3XN

TANKAR FRÅN ARKITEKTERNA

Arkitektur som gör skillnad

Planen för området handlar om att skapa och integrera en mix av bostäder, kontor, affärer, hotell, skolor och förskolor i den befintliga strukturen. Med det nya hotell- och konferenscentrat kommer Hallonbergen att bli ett intressant alternativ för företag att förlägga sina konferenser. Man kommer också vrida runt insidan på Centrumbyggnaden och flytta ut butikerna för att skapa liv och aktivitet i den urbana utemiljön. En ny inbjudande saluhall kommer att placeras på torget med transparenta fasader som exponerar alla butiker och besökare. Det nya stråket kommer vara en samlingsplats för invånarna där de kan träffas för att grilla på sommaren, påta i de gemensamma grönsaksgårdarna på våren och spela basket med sina bästa vänner.

För oss har det varit viktigt att skapa en trygg, intressant och hållbar stadsmiljö där man vill vistas alla tider av dygnet. Därför har vi säkerställt att alla entrévåningar har utåtriktade funktioner som förskola, butik, café och bibliotek, säger Marie Hesseldahl Larsen som är arkitekt på 3XN i Köpenhamn.

Det är nu vi bygger för framtiden och behöver därför hela tiden tänka långsiktigt när det gäller materialval och cirkulär hållbarhet. Genom modern och flexibel arkitektur får Hallonbergen nya byggnader, bostäder och dynamiska miljöer som kan anpassas utifrån framtida scenarier och användarnas behov. För att lättare kunna återvinna, återanvända och utveckla byggnaderna i framtiden analyseras och dokumenteras materialens innehållsämnen, de miljömässiga fotavtrycken och en rad andra beståndsdelar.

– Vi tror på att se stadsdelar som ekosystem. Precis som naturen fungerar de som slutna kretslopp där alla beståndsdelar har ett värde och styrker varandra. Cirkulär hållbarhet kombinerar naturen, regnvattnet och material för att skapa upplevelser, extra kvaliteter och en trygg framtid för alla i Hallonbergen, säger Lasse Lind som är arkitekt på byråns innovationsenhet GXN.

Fakta om Hallonbergen

 • Antal bostäder:
  Ca 800
 • Handel, kontor och samhällsservice:
  ca 50 000 kvm
 • Preliminär byggstart:
  2022
 • Preliminär inflyttning:
  2024 – 2030

När framtida Hallonbergen är klart kommer det att bestå av ca 800 nya bostäder och 50.000 kvm handel/kontor och samhällsservice.
Preliminär byggstart 2022.

Kontakta oss

Hör gärna av dig till oss om du har några frågor, tips eller idéer som du vill ventilera om Hallonbergen.

Frågor om framtidens Hallonbergen
David Johansson
Regionansvarig Fastighetsutveckling
08 – 50 88 37 14

Frågor om förvaltningen
Nicole Ferreira Sjöström
Bitr. Förvaltare
08 – 735 37 79

Sälj- och marknadsansvarig
Annette Andersson
08 – 50 88 38 07
annette.andersson@balder.se