Välkommen till Bergsjö Småstad

Nyproducerade radhus, bostadsrätter och hyresrätter i Bergsjön

Vi bygger nytt i Bergsjön. Det är bara början.

Just nu pågår en stor satsning på Bergsjön. Nya bostäder byggs och Bergsjön utvecklas på alla plan. Stadens vision är bland annat att göra stadsdelen mer tillgänglig och skapa nya unika boendetyper.

Det har vi tagit med oss när vi tar oss an uppgiften att utveckla Bergsjön Småstad.

Många aktörer gör mycket tillsammans

Att Bergsjön är ett område som många fastighetsaktörer vill vara med och utrusta för framtiden står klart. I samarbetsprojektet Bergsjön2021 finns inte mindre än 10 lokala fastighetsbolag som arbetar tillsammans med det lokala arbetslivet för att förstärka livskvaliteten för alla människor i framtidens Bergsjön.

Vi har tagit på oss stora skor som vi håller på att fylla. Vi tar ett stort ansvar för alla som bor och kommer bo i Bergsjön. Balder förvaltar ett stort antal lägenheter som vi förbättrar invändigt och utvändigt. Men det stora som vi skapar är det lilla – att få ner livet på marken igen.

Rummet mellan husen håller vi på att rusta upp som en del av våra utemiljösatsningar i Göteborg. Barnen kommer få nya moderna lekplatser som kompletteras av nya bänkar, grillplatser och skapa bättre flöden mellan husen. Men det är inte allt.

Till detta bygger vi nya hyresradhus i Bergsjö Brygga och planerar för ett 70-tal bostadsrättsradhus, där Bergsjö Gård och Bergsjö Hage är ute på marknaden. Flera parkeringsgarage som ansetts vara en otrygg plats i Bergsjön rivs och ersätts med markparkering och nybyggnation. Kommunen ansvarar också för att bygga en ny förskola i Bergsjö Småstad.

Vi bygger för framtiden

När vi utvecklar Bergsjön tar vi inte enbart ett fysiskt ansvar i att skapa hållbara hem. Vi tar också ett socialt ansvar för barn och ungdomar, tjejer och killar, att ta plats och utrymme. Vår områdeskommunikatör Amanj Aziz skapar tillsammans med barn och ungdomar temakvällar för körkortsteori och CV-skrivning, utrymmen för filmkväll och häng, praktikplatser till att förstå arbetslivet och möjligheten till att springa sig varm i kläderna.

Tillsammans investerar vi i Bergsjöns framtid.

Projekt i Bergsjö Småstad

Fördelar i området

Klicka på knappnålarna för att få veta mer

Galaxens stadslantgårdca 10 min med cykelBergsjö BryggaEn del av Bergsjö Småstad. Hyresrätterna integreras i de befintliga husen och kommer formas som radhus i olika storlekar.TräningFörutom friluftslivet de gröna omgivningarna uppmanar till, finns fotbollsplaner på Bergsjö- vallen, flera idrottshallar, gym och motionsspår.NaturenHela Bergsjön omringas av natur och öar av skog ligger utspridda bland gator, torg och hus.BergsjönBergsjön heter skogssjön som gett stadsdelen dess namn. Den kantas av klippbranter och inbjuder till bad med sina bryggor och hopptorn.RymdtorgetDet kallas Bergsjön Centrum och har nyligen renoverats och lockat till sig bättre service och nya butiker. Här ska ett nytt kulturhus byggas som kommer stärka torgets status som Bergsjöns naturliga mötesplats.FörskolaHär planeras det för en ny förskola. Bergsjön har annars sex grundskolor och förskolor, flera friskolor och Göteborgs Folkhögskola.KommunikationerTvå spårvagnslinjer och en busslinje tar dig till och från stan och du kan cykla till Göteborg city på en dryg halvtimme. I framtiden kommer kommunikationerna att bli ännu bättre.Gröna gårdarVi ska släppa in naturen mellan husen, samtidigt som vi skapar tryggare och trevligare miljöer att vara i.Bergsjö Gård och Bergsjö HageVår andra satsning på Bergsjön består av radhus fördelat på två områden. De kommer att ligga bredvid varandra i söder, drygt hundra meter från Bergsjön och den orörda naturen.StjärnkikarenDetta är de första nya bostäderna vi bygger i Bergsjön. Det är ett höghus med 40 bostadsrätterrätter som ska stå klart till sommaren 2020.

Kontakta oss

Det är inte helt otroligt att det dyker upp en och annan fråga längs med vägen. Tveka inte att kontakta oss om du har några funderingar!