Välkommen till Bergsjö Småstad

Nyproducerade radhus, bostadsrätter och hyresrätter i Bergsjön

Vi bygger nytt i Bergsjön. Det är bara början.

Just nu pågår en stor satsning på Bergsjön. Nya bostäder byggs och Bergsjön utvecklas på alla plan. Stadens vision är bland annat att göra stadsdelen mer tillgänglig och skapa nya unika boendetyper.

Det har vi tagit med oss när vi tar oss an uppgiften att utveckla Bergsjön Småstad.

Många aktörer gör mycket tillsammans

Bergsjön är ett område som många aktörer vill vara med och utveckla för framtiden. I samarbetsprojektet Bergsjön2021 samarbetar fastighetsbolag, lokala aktörer och boende tillsammans med staden och det lokala näringslivet för att förstärka livskvaliteten för alla människor i framtidens Bergsjön.

Vi har tagit på oss stora skor som vi håller på att fylla. Vi tar ett stort ansvar för alla som bor och kommer bo i Bergsjön. Balder förvaltar ett stort antal lägenheter som vi förbättrar in- och utvändigt. Men det stora som vi skapar är det lilla – att få ner livet på marken igen.

Rummet mellan husen – vår utemiljösatsning – har rustats upp med moderna lekplatser och fotbollsplaner, nya bänkar och färgsprakande planteringar, gemensamma grillplatser och bättre gång- och cykelvägar. Med dessa förbättringar skapar vi bättre flöden mellan husen. Men det är inte allt.

Till detta bygger vi nya radhus och lägenhetshus i olika etapper med varierande boendeformer och utseende. Parkeringsgarage ersätts med markparkering och nybyggnation. Kommunen ansvarar också för att bygga en ny förskola mitt i Bergsjö Småstad. Vi är helt enkelt många aktörer som vill utveckla framtidens Bergsjön.

Vi bygger för framtiden

När vi utvecklar Bergsjön tar vi inte enbart ett fysiskt ansvar i att skapa hållbara hem. Vi tar också ett socialt ansvar för barn och ungdomar, tjejer och killar, att ta plats och utrymme. Tillsammans med Bergsjöns barn och ungdomar leder Balders områdeskommunikatör Amanj Aziz vägen där temakvällar för körkortsteori och CV-skrivning, utrymmen för filmkväll och häng, praktikplatser till att bidra i arbetslivet och möjligheten till att springa sig varm i kläderna kan stå på kvällens agenda.

Tillsammans investerar vi i Bergsjöns framtid.

Projekt i Bergsjö Småstad

Kontakta oss

Det är inte helt otroligt att det dyker upp en och annan fråga längs med vägen. Tveka inte att kontakta oss om du har några funderingar!

Vi svarar på dina frågor – Bergsjö Höjd
uthyrning.nyproduktion@balder.se