Välkommen till Bergsjö Småstad

Nyproducerade radhus, bostadsrätter och hyresrätter i Bergsjön

Vi bygger nytt i Bergsjön. Det är bara början.

Just nu pågår en stor satsning på Bergsjön. Nya bostäder byggs och Bergsjön utvecklas på alla plan. Stadens vision är bland annat att göra stadsdelen mer tillgänglig och skapa nya unika boendetyper.

Det har vi tagit med oss när vi tar oss an uppgiften att utveckla Bergsjön Småstad.

Många aktörer gör mycket tillsammans

Bergsjön är ett område som många aktörer vill vara med och utveckla för framtiden. I samarbetsprojektet Bergsjön2021 samarbetar fastighetsbolag, lokala aktörer och boende tillsammans med staden och det lokala näringslivet för att förstärka livskvaliteten för alla människor i framtidens Bergsjön.

Vi har tagit på oss stora skor som vi håller på att fylla. Vi tar ett stort ansvar för alla som bor och kommer bo i Bergsjön. Balder förvaltar ett stort antal lägenheter som vi förbättrar in- och utvändigt. Men det stora som vi skapar är det lilla – att få ner livet på marken igen.

Rummet mellan husen – vår utemiljösatsning – har rustats upp med moderna lekplatser och fotbollsplaner, nya bänkar och färgsprakande planteringar, gemensamma grillplatser och bättre gång- och cykelvägar. Med dessa förbättringar skapar vi bättre flöden mellan husen. Men det är inte allt.

Till detta bygger vi nya radhus och lägenhetshus i olika etapper med varierande boendeformer och utseende. Parkeringsgarage ersätts med markparkering och nybyggnation. Kommunen ansvarar också för att bygga en ny förskola mitt i Bergsjö Småstad. Vi är helt enkelt många aktörer som vill utveckla framtidens Bergsjön

Vi bygger för framtiden

När vi utvecklar Bergsjön tar vi inte enbart ett fysiskt ansvar i att skapa hållbara hem. Vi tar också ett socialt ansvar för barn och ungdomar, tjejer och killar, att ta plats och utrymme. Tillsammans med Bergsjöns barn och ungdomar leder Balders områdeskommunikatör Amanj Aziz vägen där temakvällar för körkortsteori och CV-skrivning, utrymmen för filmkväll och häng, praktikplatser till att bidra i arbetslivet och möjligheten till att springa sig varm i kläderna kan stå på kvällens agenda.

Tillsammans investerar vi i Bergsjöns framtid.

Projekt i Bergsjö Småstad

Fördelar i området

Klicka på knappnålarna för att få veta mer

Galaxens stadslantgårdca 10 min med cykelBergsjö BryggaEn del av Bergsjö Småstad. Hyresrätterna integreras i de befintliga husen och kommer formas som radhus i olika storlekar.TräningFörutom friluftslivet de gröna omgivningarna uppmanar till, finns fotbollsplaner på Bergsjö- vallen, flera idrottshallar, gym och motionsspår.NaturenHela Bergsjön omringas av natur och öar av skog ligger utspridda bland gator, torg och hus.BergsjönBergsjön heter skogssjön som gett stadsdelen dess namn. Den kantas av klippbranter och inbjuder till bad med sina bryggor och hopptorn.RymdtorgetDet kallas Bergsjön Centrum och har nyligen renoverats och lockat till sig bättre service och nya butiker. Här ska ett nytt kulturhus byggas som kommer stärka torgets status som Bergsjöns naturliga mötesplats.FörskolaHär planeras det för en ny förskola. Bergsjön har annars sex grundskolor och förskolor, flera friskolor och Göteborgs Folkhögskola.KommunikationerTvå spårvagnslinjer och en busslinje tar dig till och från stan och du kan cykla till Göteborg city på en dryg halvtimme. I framtiden kommer kommunikationerna att bli ännu bättre.Gröna gårdarVi ska släppa in naturen mellan husen, samtidigt som vi skapar tryggare och trevligare miljöer att vara i.Bergsjö Gård och Bergsjö HageVår andra satsning på Bergsjön består av radhus fördelat på två områden. De kommer att ligga bredvid varandra i söder, drygt hundra meter från Bergsjön och den orörda naturen.StjärnkikarenDetta är de första nya bostäderna vi bygger i Bergsjön. Det är ett höghus med 40 bostadsrätterrätter som ska stå klart till sommaren 2020.

Kontakta oss

Det är inte helt otroligt att det dyker upp en och annan fråga längs med vägen. Tveka inte att kontakta oss om du har några funderingar!

Balder Bergsjön
Hyresrätter nyproduktion
bergsjohojd@balder.se