Välkommen till framtidens Backaplan!

Nyproducerade lägenheter och kontor på Hisingen

Framtidens Backaplan - North is cooler

När Göteborg förenas över vattnet blir det här en magnetisk mittpunkt med uppkäftig historia och utmanande framtid.
Framtidens Backaplan är ett stadsutvecklingsprojekt som kommer resa sig vid älven och bli stans norra centrum och Hisingens nav.

I ett kraftfullt väderstreck med massor av butiker, arbetsplatser, restauranger, barer, kultur, caféer, hotell, affärer och bostäder.

Framtidens Backaplan tar plats

Backaplan är pusselbiten och navet på Hisingen som kommer binda ihop den enorma stadsutvecklingen som sker på båda sidorna av älven i Göteborg. En ny grön blandstad som så sakteliga tar form på Hisingen.

Framtidens Backaplan kommer inte bara växa fram. Framtidens Backaplan kommer ta plats. När allt förändras i grunden finns förutsättningar att skapa något unikt och kvalitativt. Utveckla en stadsdel från botten och uppåt. Urbant förändrat i takt med invånarna och infrastrukturen.

Göteborgs stad har gett Backaplan goda förutsättningar för att bli just pusselbiten mellan fastlandet och Hisingen. Marieholmstunneln är snart klar för invigning, Hisingsbron ersätter den uttjänade Göta Älv-bron, E45-an byggs ner under mark. Med dessa infrastruktursatsningar skapas också möjligheterna för fler att bo och arbeta centralt.

En blandstad för business, lek och livspussel

Göteborgs Stad och Backaplans fastighetsägare har skapat en vision* för den framtida staden. I den ligger givetvis bostäder, kontor och handel som kärna och det sträcker sig längre. Lekplatser, parker, kulturinslag, cykelbanor, parkeringsgarage, skolor, idrottshall, bättre utvecklad kollektivtrafik, caféer, restauranger. Här ska livet få ta plats oavsett vem eller var du är i livet.

* Visionen innebär ca 5 000 bostäder, 60 000m2 handel och lokaler med första inflyttning från 2023.

Här planerar Balder för ca 2000 nya bostäder och kontorshus.
Preliminär inflyttning från 2023.

Om Framtidens Backaplan

Gröna terrasser

Framtidens Backaplan är långt ifrån vad det är idag. Istället för parkeringsytor och utspridda butiker finns här en tätbebyggd, grön och levande stadsmiljö – en blandstad.

Närodlat och härodlat

Takens utrymme spelar en större roll i den moderna stadsmiljön. Restaurangerna och caféerna har himlens möjligheter att odla härproducerade varor, handplockat bara en hiss bort.

Utvecklingens strand

Elscooter, kvalitativ kollektivtrafik och förhoppningsvis en linbana. Tillsammans med de nya älvförbindelserna kan Norra Älvstranden verkligen ta tag i stadens taktpinne. Lindholmen Science Park och Campus Lundby dirigerar Göteborgs framtid tillsammans med Backaplan.

Hitta din plats i framtidens Backaplan

I stadsmiljön behöver vi också hitta vilan. Lugnet på en uteservering med en kaffe i hand eller shoppingstråk. Eller bara träffa våra vänner och vara oss själva för en stund.

Kontakta oss

Det är inte helt otroligt att det dyker upp en och annan fråga längs med vägen. Tveka inte att kontakta oss om du har några funderingar!

Projektutvecklare
Joakim Gralén
031 – 83 94 54
joakim.gralen@balder.se