Välkommen till Backaplan!

Nyproducerade lägenheter och kontor på Hisingen

Framtidens Backaplan tar plats

Backaplan är pusselbiten och navet på Hisingen som kommer binda ihop den enorma stadsutvecklingen som sker på båda sidorna av älven. En ny grön blandstad som så sakteliga tar form på Hisingen, blandstaden som många göteborgare har väntat på.

Göteborgs stad har gett Backaplan goda förutsättningar för att bli just pusselbiten mellan fastlandet och Hisingen. Marieholmstunneln är snart klar för invigning, Hisingsbron ersätter den uttjänade Göta Älv-bron, E45-an byggs ner under mark. Med dessa infrastruktursatsningar skapas också möjligheterna för fler att bo och leva centralt.

En blandstad för business, lek och livspussel

Göteborgs Stad och Backaplans fastighetsägare har skapat en vision för den framtida staden. I den ligger givetvis bostäder, kontor och handel som kärna men det sträcker sig längre. Lekplatser, parker, kulturinslag, cykelbanor, parkeringsgarage, skolor, idrottshall, mer utvecklad kollektivtrafik, caféer, restauranger. Här ska livet få ta plats oavsett vem eller var du är i livet.

Backaplan är redan idag Hisingens naturliga handelscenter. Det är inte så konstigt när så många av Göteborgs invånare bor på Eriksberg, Kvillebäcken och Lindholmen. Tanken med projekt Backaplan är att fler ska få närmare till stadens centrum utan att behöva använda bilen. Istället för ett handelsområde med dåligt utnyttjade parkeringsplatser kommer istället blandstaden bli en mötesplats, en arena för göteborgarna. Ett hållbart landmärke att vara stolt över.

Tillsammans med Göteborgs Stad och övriga fastighetsägare planeras Backaplan, med utgångspunkt från Hjalmar Brantingsplatsen och norrut, bli en stadsdel med cirka 5 000 bostäder och 60 000 m2 handel och lokaler. Preliminärt beräknar vi att första inflyttning kommer ske från 2023.

Här planerar Balder för ca 2000 nya bostäder.
Preliminär inflyttning från 2023.

Om området

Omgivning

Framtidens Backaplan är långt ifrån vad det är idag. Istället för parkeringsytor och utspridda köpcentran finns här en tätbebyggd, grön och levande stadsmiljö – en blandstad. När staden expanderar från fastlandet över Göta Älv kommer Backaplan bli en än starkare kärna i framtidens Göteborg.

För att livet ska bli optimalt i Backaplan kommer stadsdelen ge utrymme för parker och lekplatser, förskolor och arbetsplatser, mathandel och parkeringsplatser. En grön stadsdel på nära avstånd till Centralstationen. Faktiskt lika nära stadens mitt som Linné.

Service

I lillebror Kvillebäcken finns områdets attraktiva Kville Saluhall där det mesta kan önskas. Kött, fisk, ost, italienska och ungerska delikatesser, grönsaker, blommor och gott kaffe är bara något av allt som erbjuds. När Backaplan står klart kommer stadsdelen bli ännu mer av Hisingens naturliga centrum, ytterligare en destination på Hisingen. Helt enkelt en given plats att resa till för att handla i mataffärer, apotek och väletablerade butikskedjor. Som idag, fast närmre.

Kontakta oss

Det är inte helt otroligt att det dyker upp en och annan fråga längs med vägen. Tveka inte att kontakta oss om du har några funderingar!

Projektutvecklare
Joakim Gralén
+46 (0) 31-83 94 54
joakim.gralen@balder.se