Välkommen till framtidens Backaplan!

Nyproducerade lägenheter och kontor på Hisingen

Framtidens Backaplan tar plats

Backaplan är pusselbiten och navet på Hisingen som kommer binda ihop den enorma stadsutvecklingen som sker på båda sidorna av älven i Göteborg. En ny grön blandstad som så sakteliga tar form på Hisingen.

Framtidens Backaplan kommer inte bara växa fram. Framtidens Backaplan kommer ta plats. När allt förändras i grunden finns förutsättningar att skapa något unikt och kvalitativt. Utveckla en stadsdel från botten och uppåt. Urbant förändrat i takt med invånarna och infrastrukturen.

Göteborgs stad har gett Backaplan goda förutsättningar för att bli just pusselbiten mellan fastlandet och Hisingen. Marieholmstunneln är invigd, Hisingsbron har ersatt den uttjänade Göta Älv-bron, E45-an byggs ner under mark. Med dessa infrastruktursatsningar skapas också möjligheterna för fler att bo och arbeta centralt.

Göteborgs Stad och Backaplans fastighetsägare har skapat en vision* för den framtida staden. I den ligger givetvis bostäder, kontor och handel som kärna och det sträcker sig längre. Lekplatser, parker, kulturinslag, cykelbanor, parkeringsgarage, skolor, idrottshall, bättre utvecklad kollektivtrafik, caféer, restauranger. Här ska livet få ta plats oavsett vem eller var du är i livet.

* Målbilden är en helt ny stadsdel med 7 000 bostäder och 140 000 kvm kontor som bland annat innehåller ett brett handelsutbud, kontor och servicefunktioner så som skolor, vård, kultur mellan Hjalmar Brantingsplatsen, Brunnsbo och Hildedal.

Nyproducerade kontor i Deltahuset

Sex minuter från centralstationen planerar Balder att uppföra Deltahuset, ett nyproducerat kontorshus. I Deltahuset finns det plats för storslagna visioner för ert företag, med 19 000 kvm uthyrningsbar yta fördelat på 11 och 19 våningar. Här har ni chansen att sätta ert företag på kartan och bli först i Framtidens Backaplan.

Är du intresserad av lokal i Deltahuset? Läs mer på projektsidan för Deltahuset eller kontakta Magnus Andersson på telefon 031-10 95 90.

Framtidens Backaplan

Kontakta oss

Hör av dig om du har några frågor och funderingar om Backaplan

Projektutvecklare
Joakim Gralén
031-83 94 54
joakim.gralen@balder.se

Kommersiell uthyrning
Magnus Andersson
031-10 95 90
magnus.andersson@balder.se